ISO 28000

 

Iso28000 PL

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasza firma pomyślnie przeszła wszystkie etapy weryfikacji w zakresie certyfikacji i wdrożenia oraz stosowania normy ISO 28000: 2007 i w lipcu 2016 stała się dumnym posiadaczem wyżej wymienionego certyfikatu. Zakres certyfikacji obejmuje transport krajowy oraz międzynarodowy rzeczy.

Celem normy ISO 28000 jest określenie wymagań dla skutecznego zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw w oparciu o najwyższe standardy. 
ISO 28000 to norma systemu zarządzania opartego na ryzyku, jego ocenie i skutecznym ograniczaniu i przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa łańcucha dostaw. ISO 28000 jest międzynarodową normą systemu zarządzania
bezpieczeństwem łańcucha dostaw. Swoim zakresem obejmuje aspekty 
krytyczne mające wpływ na bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw.

ISO 28000 określa wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem, w tym aspektów kluczowych dla zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha dostaw:

  • polityki bezpieczeństwa

  • celów bezpieczeństwa

  • analizy i oceny ryzyka

  • zarządzania operacyjnego

  • wymagań prawnych

  • ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem

Certyfikat ISO 28000 stanowi ramy szczególnie dla organizacji działających w transporcie i logistyce oraz pomaga minimalizować ryzyko wystąpienia zdarzeń nieporządanych, a więc pomaga zapewnić dostawy na czas bez ryzyka uszkodzenia towaru. 

 

źródło: http://trans28000.eu/